Giant Talon  29 2 (GE)

Giant Talon 29 2 (GE)

749